top of page
Cennik obowiązujący w żłobku "Pierwsze Kroki" od dnia 1 stycznia 2024r.

Opłata administracyjna – 400 zł (opłata nie podlega zwrotowi). Traktowana jest jako podpisanie umowy przedwstępnej.
Opłata coroczna – 200 zł Opłata dla dzieci kontynuujących pobyt w żłobku pobierana po zakończeniu umowy

Bez względu na ilość dni pobytu dziecka w żłobku opłata miesięczna stała nie podlega zwrotowi. Dopłata za wydłużenie pobytu dziecka ponad wyznaczony czas przebywania dziecka w żłobku oraz po godz. 16.30

wynosi - 40 zł za 1 godzinę

Opłaty miesięczne płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe.
Istnieje możliwość wykupienia karnetów na pobyt maluszka w żłobku: 
  

   

     

        Karnet - 10 godzin - 250 zł

        Karnet - 20 godzin - 460 zł

        Karnet - 30 godzin - 630 zł

        Karnet - 40 godzin - 760 zł

        Karnet - 60 godzin - 1020 zł

        Karnet - 80 godzin - 1200 zł

        

Chęć przyprowadzenia dziecka trzeba koniecznie zgłosić do godz. 16.00 dnia poprzedniego

Konta, na które należy wpłacać wszelkie należne opłaty:

 Wpisowe:

63 1050 1243 1000 0092 2245 6767

W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj placówki do której dziecko uczęszcza – Żłobek Pierwsze Kroki, miesiąc za który dokonywana jest opłata oraz koniecznie dopisać:

czesne: kwota, wyżywienie: kwota

np. Janek Kowalski, Żłobek Pierwsze Kroki, wrzesień, czesne: 1550zł, wyżywienie: 350 zł

Cennik - Pierwsze Kroki
bottom of page