top of page
Cennik obowiązujący w żłobku "Pierwsze Kroki" od dnia 1 września 2023r.

                                                         Opłata miesięczna:

 

         Dla dzieci zamieszkałych w Chorzowie

  •  1 000     - czesne( opłata stała)  - zwrot kwoty 400zł na konto Rodzica w przypadku uzyskania dofinansowania z ZUS 

  • 300 zł    - opłata za wyżywienie - dieta bez alergii (opłata stała)

  • 350 zł   - opłata za wyżywienie - dieta z  alergią (opłata stała)

         Dla dzieci  niezamieszkałych w Chorzowie

  • 1250 zł    - czesne( opłata stała)- zwrot kwoty 400zł na konto Rodzica w przypadku uzyskania dofinansowania z ZUS

  • 300 zł    - opłata za wyżywienie (opłata stała)

  • 350 zł   - opłata za wyżywienie - dieta z  alergią (opłata stała)

Opłata wpisowa – 400 zł (opłata nie podlega zwrotowi). Traktowana jest jako podpisanie umowy przedwstępnej. Opłata wpisowa pokrywa koszty wyposażenia oraz ubezpieczenia dziecka.
Opłata coroczna – 200 zł Opłata dla dzieci kontynuujących pobyt w żłobku pobierana po zakończeniu umowy

Bez względu na ilość dni pobytu dziecka w żłobku opłata miesięczna stała nie podlega zwrotowi. Dopłata za wydłużenie pobytu dziecka ponad wyznaczony czas przebywania dziecka w żłobku oraz po godz. 16.30

wynosi - 40 zł za 1 godzinę

Opłaty miesięczne płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe.
Istnieje możliwość wykupienia karnetów na pobyt maluszka w żłobku: 
  

   

     

        Karnet - 10 godzin - 180 zł

        Karnet - 20 godzin - 300 zł

        Karnet - 30 godzin - 380 zł

        Karnet - 40 godzin - 420 zł

        Karnet - 60 godzin - 560 zł

        Karnet - 80 godzin - 820 zł

        

Chęć przyprowadzenia dziecka trzeba koniecznie zgłosić do godz. 16.00 dnia poprzedniego

Konta, na które należy wpłacać wszelkie należne opłaty:

 Wpisowe:

63 1050 1243 1000 0092 2245 6767

W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj placówki do której dziecko uczęszcza – Żłobek Pierwsze Kroki, miesiąc za który dokonywana jest opłata oraz koniecznie dopisać:

czesne: kwota, wyżywienie: kwota

np. Janek Kowalski, Żłobek Pierwsze Kroki, wrzesień, czesne: 900zł, wyżywienie: 300 zł

Stopki
Stopki
Stopki
Stopki
Stopki
Stopki
Stopki
Stopki
Cennik - Pierwsze Kroki
bottom of page