top of page

Maluch+
2022-2029

Program „MALUCH+” 2022-2029

W dniu 21.11.2023 r. Żłobek Pierwsze Kroki w Chorzowie  podpisał umowę ws. przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

W ramach realizacji umowy zostało utworzonych 24 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3

Inwestycja została zrealizowana z wykorzystaniem środków  FERS 

Wartość zadania:

- środki FERS:
. środki europejskie  w kwocie 245 777,56 zł

. środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich w kwocie 52 062,44 zł

W ramach umowy wykonano następujące zadania:

  1. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci w tym do wymogów budowlanych, sanitarno - higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego

  2. Zakup i montaż wyposażenia min. meble, wyposażenie wypoczynkowe, sanitarne, kuchenne, zabawki

  3. Zagospodarowanie terenu

Wzrost dostępności miejsc opieki przyczyni się do zwiększenia ilości dzieci objętych opieką, a powstałe dzięki programowi nowe miejsca opieki umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ponadto nowo powstałe miejsca w Żłobku pozytywnie wpłyną na wzrost zatrudnienia, poprzez utworzenie nowych miejsc pracy.

bottom of page