top of page
Nauka poprzez zabawę

ZABAWA NAUKĄ – NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ

Dzięki temu, że zabawa sprawia dzieciom radość i przyjemność, uatrakcyjnia pracę i pomaga prowadzącemu zrealizować założone cele wychowawcze.

Dziecko ucząc się w zabawie :

 • zaspokaja swoje potrzeby

 • kształci osobowość

 • poznaje siebie i innych

 • uczy się wyrażać swoje uczucia

 • wdraża się w role społeczne

 • uczy się współpracy w grupie

 • usprawnia małą i dużą motorykę

 • rozwija wyobraźnię i fantazję

 • poprawia werbalizację i komunikację

 • uczy się radzenia sobie z problemami

 • zdobywa nowe doświadczenia

Zadania programowe w naszym żłobku realizujemy poprzez organizowanie zabaw swobodnych i rozwijanie ich: od prostego manipulowania do rozbudowanych zabaw konstrukcyjnych i tematycznych.

Ciekawe propozycje naszych opiekunów nie tylko wzbogacą zakres wiadomości i umiejętności, lecz będą inspiracją do samodzielnego podejmowania działań przez dzieci.

W zajęciach dydaktycznych, muzycznych, plastycznych i ruchowych organizowanych codziennie przez opiekunów zrealizujemy główne cele wychowania tj. ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami, w kontakcie ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym.

Wspomaganie uzdolnień i stymulowanie rozwoju dzieci świetnie przygotuje je do przedszkola.

bottom of page