top of page
Cennik obowiązujący w przedszkolu "Pierwsze Kroki" od dnia 1 września 2020r.

                                                         Opłata miesięczna:

 

          Dla dzieci zamieszkałych w Chorzowie

        -  400 zł   - czesne  (opłata stała)

                      opłata uwzględnia dotację z Urzędu Miasta Chorzów w kwocie 550 zł

        - 250 zł  - 300 zł     - opłata za wyżywienie (opłata stała)

        - 150 zł  - 200 zł      - opłata za zajęcia dodatkowe (opłata stała)

      Opłata za zajęcia dodatkowe może być częściowo sfinansowana z dotacji Programu Maluch+ 2020

         Dla dzieci  niezamieszkałych w Chorzowie

         -  950 zł    -  czesne( opłata stała)

        -  250 zł  - 300 zł     - opłata za wyżywienie (opłata stała)

        -  150 zł  - 200 zł      - opłata za zajęcia dodatkowe (opłata stała)

       Opłata za zajęcia dodatkowe może być częściowo sfinansowana z dotacji Programu Maluch+ 2020

Opłata wpisowa – 400 zł (opłata nie podlega zwrotowi). Traktowana jest jako podpisanie umowy przedwstępnej. Opłata wpisowa pokrywa koszty wyposażenia oraz ubezpieczenia dziecka.
Opłata coroczna – 200 zł Opłata dla dzieci kontynuujących pobyt w żłobku pobierana po zakończeniu umowy.

Bez względu na ilość dni pobytu dziecka w żłobku opłata miesięczna stała nie podlega zwrotowi.Dopłata za wydłużenie pobytu dziecka ponad wyznaczony czas przebywania dziecka w żłobku oraz po godz. 17.00

wynosi - 25 zł za 1 godzinę

Opłaty miesięczne płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe.
 

Istnieje możliwość wykupienia karnetów na pobyt maluszka w żłobku:

        Karnet - 10 godzin - 160 zł

        Karnet - 20 godzin - 280 zł

        Karnet - 30 godzin - 360 zł

        Karnet - 40 godzin - 400 zł

        Karnet - 60 godzin - 540 zł

        Karnet - 80 godzin - 800 zł

        

Chęć przyprowadzenia dziecka trzeba koniecznie zgłosić do godz. 16.00 dnia poprzedniego

Konta, na które należy wpłacać wszelkie należne opłaty:

Czesne i wpisowe:

  • 63 1050 1243 1000 0092 2245 6767

Wyżywienie:

  • 35 1050 1243 1000 0092 3838 9812

W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj placówki do której dziecko uczęszcza – Żłobek Pierwsze Kroki, miesiąc za który dokonywana jest opłata oraz koniecznie dopisać:

czesne: kwota, wyżywienie: kwota

np. Janek Kowalski, Żłobek Pierwsze Kroki, wrzesień, czesne: 400 zł, wyżywienie: 300 zł

Stopki
Stopki
Stopki
Stopki
Stopki
Stopki
Stopki
Stopki
Cennik - Pierwsze Kroki

Nagłówek 1

bottom of page